Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Giáo xứ Phước Hòa rước kiệu dâng hoa tháng Mân Côi

“Năm xưa trên cây sồi. Làng Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời, hiên ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời :hãy mau ăn năn đền tội. Hãy tôn sùng Mẫu tâm. Hãy năng lần hạt Mân Côi”.


Bài Thánh ca đã mở đầu cho buổi rước kiệu tôn vinh Mẹ Maria tháng Mân côi của cộng đoàn giáo xứ Phước Hòa thân yêu.
 
Chính Ðức Trinh Nữ Maria ngày 13 tháng 10 năm 1917 tại Fatima đã xưng mình là "Đức Mẹ Mân côi", hiểu được là Mẹ muốn con cái tôn kính Mẹ trong tháng Mười, tháng Mân Côi của Giáo hội.
 
Kinh Mân Côi có sức linh nghiệm, giúp người ta ăn năn hối cải, giúp những người tội lỗi đã bỏ Chúa nhiều năm được ơn thống hối trở về với ơn nghĩa Chúa.
 
Sống kinh Mân Côi là làm cho những lời kinh đó trở thành một phương tiện loan báo Tin Mừng chứ không chỉ là một hình thức sùng kính Đức Mẹ. Kinh Mân Côi sống chính là phương tiện bồi dưỡng đức tin chứ không chỉ còn là một sinh hoạt đạo đức có tính cách tình cảm nhất thời.
 
 


 
Xin Mẹ cho chúng con hiểu biết giá trị của kinh Mân côi. Để trong tháng 10 này chúng con siêng năng lần chuỗi Mân côi mỗi ngày kính dâng lên Mẹ, để cầu nguyện cho đại gia đình giáo xứ chúng con biết đoàn kết thương yêu nhau. Cùng nhau xây dựng giáo xứ ngày càng phát triển vâng theo ý của Chúa.
 
Một số hình ảnh:

 

 


 
Tác giả bài viết: GX Phước Hòa
Từ khóa:

n/a