Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Giáo xứ Phước Hòa: hình ảnh Đêm Vọng Phục Sinh
Xem thêm hình

 
GIÁO XỨ PHƯỚC HÒA
Từ khóa:

n/a