Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Giáo xứ Phước Hòa: Thánh lễ tuyên hứa và ra mắt Hội đồng Mục vụ mới

Chúa nhật ngày 31.12.2017, Lễ Thánh Gia Thất. HĐMV giáo xứ Phước Hòa, nhiệm kỳ 2018 - 2021 đã chính thức tuyên hứa và ra mắt trước cộng đoàn dân Chúa. Thánh lễ do Cha quản xứ  Đôminicô Nguyễn Công Đắc Chủ tế và trao Chứng Thư bổ nhiệm của Đức Giám Mục Giuse Võ Đức Minh cho các thành viên HĐMV nhiệm kỳ mới.
GIÁO XỨ PHƯỚC HÒA: THÁNH LỄ TUYÊN HỨA VÀ RA MẮT HỘI ĐỒNG MỤC VỤ MỚI
 
Chúa nhật ngày 31.12.2017, Lễ Thánh Gia Thất. HĐMV giáo xứ Phước Hòa, nhiệm kỳ 2018 - 2021 đã chính thức tuyên hứa và ra mắt trước cộng đoàn dân Chúa. 

Thánh lễ do Cha quản xứ  Đôminicô Nguyễn Công Đắc Chủ tế và trao Chứng Thư bổ nhiệm của Đức Giám Mục Giuse Võ Đức Minh cho các thành viên HĐMV nhiệm kỳ mới.

Trong bài giảng, Cha chủ tế đã nêu lên vai trò và nhiệm vụ của HĐMV. Noi gương gia đình Thánh Gia biết sống khiêm nhường và quên mình phục vụ để là sáng danh Chúa.
 

 

Nghi thức tuyên hứa được diễn ra sau bài giảng lễ của Cha chủ tế. Các  thành viên được xướng tên cùng chức vụ, tiến lên cung thánh đứng trước mặt Cha chủ tế và cộng đoàn đọc lời tuyên hứa trung thành, hăng say phục vụ, xây dựng tình đoàn kết yêu thương và phát triển giáo xứ. 

        Kết thúc thánh lễ Cha chủ tế chụp hình lưu niệm với tân HĐMV và ban thường vụ. Nguyện xin Thánh Cả Giuse, quan thầy của giáo xứ cầu bàu cùng Chúa giúp anh chị em trong tân HĐMV biết hăng say nhiệt tình đem hết khả năng Chúa ban để phục vụ và xây dựng giáo xứ Phước Hòa ngày một vững mạnh và phát triển.

 


Xem thêm hình

 

Giáo xứ Phước Hòa