Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Giáo xứ Hòa Thuận: Hình ảnh Thánh lễ ban Bí tích Thánh Thể lần đầu ngày 16/7/2017


XEM THÊM HÌNH
 
Giáo xứ Hòa Thuận

 
Từ khóa:

n/a