Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Giáo xứ Cầu Ké với tháng hoa.

Trưa 13 - 05, giáo dân tụ họp trọng nhà thờ cử hành giờ đền tạ Đức Mẹ Fatima. Cầu xin Mẹ hoán cải đời sống đạo đức các gia đình trong giáo xứ. Siêng năng lần hạt mân côi mỗi ngày. Giúp nhau yêu mến Mẹ nhiều hơn. Mỗi tối cùng nhau đến từng gia đình trong giáo xứ đọc kinh tôn kính Mẹ
Trưa 13 - 05, giáo dân tụ họp trọng nhà thờ cử hành giờ đền tạ Đức Mẹ Fatima.
Cầu xin Mẹ hoán cải đời sống đạo đức các gia đình trong giáo xứ.
Siêng năng lần hạt mân côi mỗi ngày.
Giúp nhau yêu mến Mẹ nhiều hơn
 

 
 
Mỗi tối cùng nhau đến từng gia đình trong giáo xứ đọc kinh tôn kính Mẹ 
Giáo xứ Cầu Ké
Từ khóa:

n/a