Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Giáo Xứ Tân Bình ngày vì người nghèo 13/2/2018 ( 28 tết)

Giáo Xứ Tân Bình ngày vì người nghèo 13/2/2018 ( 28 tết)
Xem thêm hình ảnh

Tác giả bài viết: gx Tân Bình
Từ khóa:

n/a