Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Giáo Xứ Tân Bình: Ngắm Mùa Chay 2018 và Lễ Vọng Phục Sinh

Giáo Xứ Tân Bình: Ngắm Mùa Chay 2018
Xem thêm hình
Hình ảnh VỌNG PHỤC SINH TẠI GIÁO XỨ TÂN BÌNH

Xem thêm hình

 
BTTGP
Từ khóa:

n/a