Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Đức Giám Mục Giáo phận thăm viếng và ban bí tích thêm sức tại giáo xứ Diên Đồng

Đức Giám Mục Giáo phận thăm viếng và ban bí tích thêm sức tại giáo xứ Diên Đồng
vào lúc 7g00, Chúa nhật ngày 10/6/2018Tác giả bài viết: BTT GP
Từ khóa:

n/a