Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

ĐỨC CHA GIUSE BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC TẠI GIÁO XỨ CẦU KÉ 09.7.2017

Vào lúc 7h00 sáng ngày 09/07/2017, thật diễm phúc khi trong giáo xứ Cầu Ké có 22 em được đón nhận dồi dào ơn Chúa Thánh Thần trong Thánh Lễ ban bí tích Thêm Sức do Đức Giám mục Giuse Võ Đức Minh chủ sự. Đây là một hồng ân đặc biệt Thiên Chúa ban cho giáo xứ, cách riêng đối với các em nhận bí tích Thêm Sức và gia đình của các em.

Vào lúc 7h00 sáng ngày 09/07/2017, thật diễm phúc khi trong giáo xứ Cầu Ké có 22 em được đón nhận dồi dào ơn Chúa Thánh Thần trong Thánh Lễ ban bí tích Thêm Sức do Đức Giám mục Giuse Võ Đức Minh chủ sự. Đây là một hồng ân đặc biệt Thiên Chúa ban cho giáo xứ, cách riêng đối với các em nhận bí tích Thêm Sức và gia đình của các em.
Nguyện xin Chúa Thánh Thần tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành trên Giáo xứ để trong tương lai, Giáo xứ ngày càng phát triển hơn.
XEM THÊM HÌNH 1

XEM THÊM HÌNH 2

 
GIÁO XỨ CẦU KÉ
Từ khóa:

n/a