Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Anh chị em Lòng Chúa Thương Xót Nha Trang tại giáo xứ Cầu Ké

Những anh chị em yêu mến lòng Chúa thương xót Nha Trang đến giáo xứ Cầu Ké đọc kinh, dâng lễ cầu nguyện và chia sẻ niềm vui với cha Đa Minh Nguyễn Thanh Vân nhân dịp kỷ niệm 22 năm linh mục

Những anh chị em yêu mến lòng Chúa thương xót Nha Trang đến giáo xứ Cầu Ké đọc kinh, dâng lễ cầu nguyện và chia sẻ niềm vui với cha Đa Minh Nguyễn Thanh Vân nhân dịp kỷ niệm 22 năm linh mục


XEM THÊM HÌNH
 
Giáo xứ Cầu Ké
Từ khóa:

n/a