Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

10.09.2017: GIÁO XỨ SONG MỸ KHAI GIẢNG NĂM HỌC GIÁO LÝ 2017-2018XEM THÊM HÌNH
 
GIÁO XỨ SONG MỸ
Từ khóa:

n/a