Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Nhà thờ Đất Sét: hậu quả sau cơn bão

Nhà thờ Đất Sét: hậu quả sau cơn bãoXEM THÊM HÌNH

 
Từ khóa:

n/a