Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hình ảnh canh thức, thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh và tạ ơn cuối năm 2016 tại giáo xứ Phú Phong

Hình ảnh canh thức, thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh và tạ ơn cuối năm 2016 tại giáo xứ Phú Phong


Đêm canh thức mừng Chúa Giáng Sinh
 Đêm canh thức mừng Chúa Giáng Sinh


Xem thêm thánh lễ

Văn nghệ mừng Chúa Giáng sinh
Xem thêm văn nghệ mừng Chúa Giáng sinh


Thánh lễ Tạ Ơn cuối năm.


XEM HÌNH

XEM VIDEO

Giáo xứ Phú Phong
 
 
Từ khóa:

canh thức, mừng chúa