Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hình ảnh Giáo xứ Phú Phong đón tiếp Cha Phêrô Trần Anh Phú phụ tá Giáo xứ Phú Phong, đặc trách Giáo họ Phú Đức

Hình ảnh Giáo xứ Phú Phong đón  tiếp Cha Phêrô Trần Anh Phú phụ tá Giáo xứ Phú Phong, đặc trách Giáo họ Phú Đức, thứ Tư ngày 7/7/2016


 
Tác giả bài viết: BTT Giáo Phận
Từ khóa:

n/a