Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Giáo xứ Phú Phong: các em thiếu nhi được diễm phúc rước Chúa lần đầu

Giáo xứ Phú Phong, sau những năm tháng dài từ Cha Sở, quí Sơ, Thầy và Giáo lí viên, hôm Chúa nhật ngày 26/6/2016, 44 em thiếu nhi thuộc Giáo xứ Phú Phong được diễm phúc lần đầu tiên rước Chúa vào lòng...
Giáo xứ Phú Phong: các em thiếu nhi được diễm phúc rước Chúa lần đầu
 

Giáo xứ Phú Phong, sau những năm tháng dài từ Cha Sở, quí Sơ, Thầy và Giáo lí viên, hôm Chúa nhật ngày 26/6/2016, 44 em thiếu nhi thuộc Giáo xứ Phú Phong được diễm phúc lần đầu tiên rước Chúa vào lòng...
 
Tác giả bài viết: Gx. Phú Phong
Từ khóa:

n/a