Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ Hòa Yên sinh hoạt sau Thánh lễ chiều thứ Năm - 31.8.2017

Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ Hòa Yên sinh hoạt sau Thánh lễ chiều thứ Năm - 31.8.2017

Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ Hòa Yên sinh hoạt sau Thánh lễ chiều thứ Năm - 31.8.2017

Rất phấn khởi và vui tươi.
Thiếu Nhi Thánh Thể - Xứ đoàn Don Bosco Hòa Yên được thành lập vào ngày 28.6.2017. Từ đó đến nay, các em đi lễ đông hẳn lên, đặc biệt là Thánh lễ chiều thứ Năm hàng tuần, tinh thần rất phấn khởi.
 
Giáo xứ Hòa Yên xin chia sẻ niềm vui này.
 
Video các em sinh hoạt sau Thánh lễ chiều thứ Năm, ngày 31.8.2017
 

Từ khóa:

n/a