Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HÔN NHÂN - JB Lê Ngọc Dũng

Giải đáp một số thắc mắc về Giáo luật hôn nhân: Hôn nhân khác đạo, miễn chuẩn, phép giao ... của linh mục JB. Lê Ngọc Dũng.

Chuyên mục: Giải đáp thắc mắc
Hôn nhân Tự Nhiên và Hôn nhân Bí Tích

Hôn nhân Tự Nhiên và Hôn nhân Bí Tích

Thưa cha, đối với người có đạo Công Giáo thì hôn nhân là một bí tích vì thế có tính bất khả phân ly. Còn với những người lương thì hôn nhân có bị ràng buộc gì không và khi họ đã li dị họ có thể kết hôn với người Công Giáo không ?

Một trường hợp áp dụng điều trị tại căn hôn phối

Điều trị tại căn hôn phối cho trường hợp kết hôn ngoài Công Giáo, do người phối ngẫu không chịu kết hôn theo nghi thức giáo luật.

Chuyên mục: Giải đáp thắc mắc