Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Vui Học Thánh Kinh CN 3 MV B

Vui Học Thánh Kinh CN 3 MV B

Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gio-an. Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Và đây là lời chứng của ông Gio-an, khi người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông: "Ông là ai? "

Chuyên mục: Học Hỏi Giáo Lý
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật II Mùa Vọng năm B

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật II Mùa Vọng năm B

Mỗi mùa Vọng, Gio-an Tẩy Giả đến hẹn lại lên. Mùa Vọng là mùa đợi chờ Đức Giê-su đến lần thứ hai. Gio-an chính là người giúp ta sống tâm tình chờ đợi tuyệt vời hơn cả, vì nơi ông, lối sống đi đôi với lời loan báo, hành động sánh vai với ý hướng. Đặc biệt hơn, ông không hướng người ta về với mình, nhưng chỉ dẫn họ đến với Chúa. Để là người giới thiệu Chúa cho người lân cận, bạn hãy sống như Gio-an.

Chuyên mục: Học Hỏi Giáo Lý
Mùa Vọng & Giáng Sinh - 72 câu hỏi đáp và trắc nghiệm

Mùa Vọng & Giáng Sinh - 72 câu hỏi đáp và trắc nghiệm

Mùa Vọng có những đặc tính nào? Thưa : Có hai đặc tính: - Một là thời gian chuẩn bị mừng lễ Chúa Giáng Sinh, kính nhớ việc Con Thiên Chúa đến lần thứ nhất với loài người. -Hai là cơ hội để các tín hữu hướng lòng trông đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai trong ngày tận thế.

Chuyên mục: Học Hỏi Giáo Lý
Vui Học Thánh Kinh CN 2 MV B

Vui Học Thánh Kinh CN 2 MV B

Khởi đầu Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa: Trong sách ngôn sứ I-sai-a có chép rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con. Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.

Chuyên mục: Học Hỏi Giáo Lý
Đời sống mới trong Đức Kitô - Bài 10: Công bằng, bài 11: Can đảm và bài 12: Tiết độ.

Đời sống mới trong Đức Kitô - Bài 10: Công bằng, bài 11: Can đảm và bài 12: Tiết độ.

Đức công bằng liên quan đến hành xử đúng đắn với tha nhân. Do đó, trong đời sống xã hội, đây là thái độ nền tảng. Công bằng là trả lại cho người lân cận những gì chúng ta mắc nợ họ (GLHTCG 1807). Vì không ai chỉ sống cho mình, nên nhân đức làm nền tảng cho đời sống chung cũng là nhân đức nền tảng.

Chuyên mục: Học Hỏi Giáo Lý
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật I Mùa Vọng năm B

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật I Mùa Vọng năm B

Chúa Giê-su dùng hình ảnh “người giữ cửa phải canh thức” có ý nhắc ta phải sẵn sàng đón Chúa đến bất cứ lúc nào, và cũng để đề phòng kẻ trộm nhằm lúc bất ngờ nhất đào ngạch khoét vách, lẻn vào căn nhà tâm hồn tác hại từ bên trong.

Chuyên mục: Học Hỏi Giáo Lý
Vui Học Thánh Kinh Chúa Nhật 1 Mùa Vọng  B

Vui Học Thánh Kinh Chúa Nhật 1 Mùa Vọng B

"Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến. Cũng như người kia trẩy phương xa, để nhà lại, trao quyền cho các đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một việc, và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức. Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến: Lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng.

Chuyên mục: Học Hỏi Giáo Lý
Đời sống mới trong Đức Kitô - Bài 7. Lương tâm, bài 8. Nhân đức và bài 9. Khôn ngoan

Đời sống mới trong Đức Kitô - Bài 7. Lương tâm, bài 8. Nhân đức và bài 9. Khôn ngoan

Trong việc huấn luyện lương tâm, Lời Chúa là ánh sáng soi đường cho chúng ta. Chúng ta phải để cho Lời Chúa thấm vào đức tin và kinh nguyện, và phải đem ra thực hành. Chúng ta cũng phải kiểm điểm lương tâm bằng cách nhìn lên thập giá của Chúa. Các hồng ân của Chúa Thánh Thần trợ giúp chúng ta, chúng ta còn được trợ giúp bởi lời chứng và lời khuyên nhủ của những người khác, và được hướng dẫn bởi đạo lý của Hội Thánh được trình bày một cách có thẩm quyền” (số 1785).

Chuyên mục: Học Hỏi Giáo Lý
Thánh Kinh bằng hình: CN 34 Tn A. Lễ Đức Giêsu Kitô Vua vũ trụ

Thánh Kinh bằng hình: CN 34 Tn A. Lễ Đức Giêsu Kitô Vua vũ trụ

Kết thúc Năm Phụng Vụ, Giáo Hội mừng lễ Chúa Ki-tô Vua, Vua các vua, Chúa các chúa. Tại sao? Vì, Chúa Giê-su là Đấng trung gian duy nhất giao hòa giữa trời với đất. Ngài đã nhập thể để rao truyền Tin Mừng cứu độ. Chính Ngài là Đấng cứu độ duy nhất. Ngài mở lối dẫn chúng ta vào hưởng niềm vui hạnh phúc trên Trời. Con đường Chúa đi là con đường yêu thương bằng khổ giá.

Chuyên mục: Học Hỏi Giáo Lý
Vui Học Thánh Kinh CN 34 TN A: Lễ Đức Giêsu Kitô Vua vũ trụ

Vui Học Thánh Kinh CN 34 TN A: Lễ Đức Giêsu Kitô Vua vũ trụ

Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: "Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa.

Chuyên mục: Học Hỏi Giáo Lý
Đời sống mới trong Đức Kitô - Bài 4: Tự do, bài 5: Hành vi nhân linh và bài 6: Các đam mê

Đời sống mới trong Đức Kitô - Bài 4: Tự do, bài 5: Hành vi nhân linh và bài 6: Các đam mê

Tất cả chúng ta – không trừ ai – cần được giải thoát. Con đường theo gương Đức Kitô là đường dẫn đến sự giải thoát đích thực (số 1742). Chỉ khi nào chúng ta tận hiến toàn thể con người của mình – lý trí, ý chí, mọi năng lực – cho Thiên Chúa và tha nhân trong đức ái, thì chúng ta mới thật sự tự do.

Chuyên mục: Học Hỏi Giáo Lý
Thánh Kinh bằng hình: CN 33 Tn A. Kính Trọng Thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Thánh Kinh bằng hình: CN 33 Tn A. Kính Trọng Thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Những gì bạn đang có chính là những yến bạc mà Thiên Chúa giao cho bạn để sinh lời. Đối với bạn Thiên Chúa là ai, là ông chủ hà khắc hay là Người Cha yêu thương? Có phải rằng Thiên Chúa đã bất công khi lấy yến bạc của người đầy tớ thứ ba mà giao cho người có mười yến không? Nếu người này sinh lời, đâu là lời khen mà anh sẽ nhận được?

Chuyên mục: Học Hỏi Giáo Lý
Vui Học Thánh Kinh CN 33 TN A: Kính trọng thể các Thánh tử đạo Việt nam

Vui Học Thánh Kinh CN 33 TN A: Kính trọng thể các Thánh tử đạo Việt nam

Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật.18 Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.

Chuyên mục: Học Hỏi Giáo Lý
Đời sống mới trong Đức Kitô - Bài 1. HỠI KITÔ HỮU, HÃY NHẬN BIẾT PHẨM GIÁ CỦA BẠN, bài 2. NỀN TẢNG và bài 3. MỤC ĐÍCH

Đời sống mới trong Đức Kitô - Bài 1. HỠI KITÔ HỮU, HÃY NHẬN BIẾT PHẨM GIÁ CỦA BẠN, bài 2. NỀN TẢNG và bài 3. MỤC ĐÍCH

“Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được sống đời đời?” Đứng trước câu hỏi này của người thanh niên giàu có, Đức Giêsu đã đưa ra câu trả lời rõ ràng, cô đọng: “Nếu anh muốn vào cõi sống thì hãy giữ các điều răn” (Mt 19,16-17). Kể từ ngày Thầy Giêsu chỉ cho nhân loại thấy con đường sự sống, biết bao người đã đem giáo huấn của Ngài ra thực hành và cảm nghiệm rằng Đức Giêsu Kitô thật sự là “đường, sự thật và sự sống” (Ga 14,6).

Chuyên mục: Học Hỏi Giáo Lý
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật XXXII Thường niên năm A

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật XXXII Thường niên năm A

Tháng cuối năm Phụng vụ, Giáo Hội mời chúng ta suy nghĩ về đích điểm đời mình, để biết thay đổi đời hiện tại. Chẳng ai có thể sống thay bạn, nghĩ thay bạn, hành động thay bạn… vì mỗi người có vị trí không thể thay thế và phải chịu trách nhiệm về chính cuộc đời mình. Đó là chất dầu được chiết xuất từ chất sống của mỗi người trong từng ngày sống, bằng cách quảng đại, dấn thân thực thi công bằng, sự thật, khiêm tốn, an hoà, yêu thương, tha thứ…

Chuyên mục: Học Hỏi Giáo Lý
Vui Học Thánh Kinh CN 32 TN A

Vui Học Thánh Kinh CN 32 TN A

"Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả. Nửa đêm, có tiếng la lên: "Chú rể kia rồi, ra đón đi! "

Chuyên mục: Học Hỏi Giáo Lý
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật XXXI Thường niên năm A

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật XXXI Thường niên năm A

Người môn đệ của Chúa không chỉ biết phân định để nhận ra thói giả hình như thế mà còn phải tỉnh thức để chính mình không rơi vào cám dỗ sống giả dối, khiến cuộc sống của mình biến chất thành một “trò ảo thuật” không hơn không kém.

Chuyên mục: Học Hỏi Giáo Lý
Vui Học Thánh Kinh CN 31 TN A

Vui Học Thánh Kinh CN 31 TN A

Bấy giờ, Đức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng:2 "Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy.3 Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm.4 Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào.5 Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy.

Chuyên mục: Học Hỏi Giáo Lý
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật XXX Thường niên năm A

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật XXX Thường niên năm A

Nếu đã tin Đức Chúa là Thiên Chúa thì cũng dễ chấp nhận rằng yêu mến Người trên hết mọi sự là điều phải lẽ. Mặt khác, đạo lý “thương người như thể thương thân” không xa lạ gì với đạo làm người, cách riêng đối với dân tộc Việt Nam. Chúa Giê-su cũng dạy như thế. Nhưng điểm đặc biệt nơi giáo huấn của Ngài là Ngài đã nhập hai điều răn ấy thành một: hễ mến Chúa thì cũng phải yêu người, nếu không chỉ là nói dối (x. 1 Ga 4,20-21).

Chuyên mục: Học Hỏi Giáo Lý
1, 2, 3 ... 18, 19, 20  Trang sau