Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật VIII Thường niên năm A

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật VIII Thường niên năm A

Điều Chúa mong muốn là chúng ta đừng quá lo lắng về đời sống vật chất, vì chưng, có lo lắng mấy “cũng chẳng kéo dài đời sống mình thêm được dù chỉ một gang tay;” trái lại hãy biết sắp xếp mọi sự vào đúng bậc thang giá trị của Nước Trời: “Tiên vàn, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho”.

Chuyên mục: Học Hỏi Giáo Lý
VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 8 TN A

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 8 TN A

"Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao?

Chuyên mục: Học Hỏi Giáo Lý
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật VII Thường niên năm A

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật VII Thường niên năm A

“Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” (Mt 5,43-44)

Chuyên mục: Học Hỏi Giáo Lý
VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 7 TN A

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 7 TN A

"Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài.

Chuyên mục: Học Hỏi Giáo Lý
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 6 Thường niên năm A

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 6 Thường niên năm A

Quan niệm sai lầm và hẹp hòi về đức công chính vẫn tiếp tục trong chúng ta, nếu bạn và tôi vẫn cứ coi việc sống đạo chỉ là đi nhà thờ, xem lễ và giữ những việc luật buộc. Đức công chính của người môn đệ Chúa Ki-tô đòi hỏi chúng ta vượt qua những hình thức bên ngoài để đạt đến điều cốt lõi là “Mến Chúa yêu người.”

Chuyên mục: Học Hỏi Giáo Lý
VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 6 TN A

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 6 TN A

Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.

Chuyên mục: Học Hỏi Giáo Lý
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật V Thường niên năm A

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật V Thường niên năm A

Thắp sáng niềm tin chính là làm cho người ta thấy Chúa qua cách sống của mình. Lời Chúa hôm nay Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta phải thắp sáng niềm tin bằng làm những việc tốt đẹp. Tốt đẹp không theo kiểu con người, nghĩa là chỉ nhắm đến thành công, danh dự của bản thân, mà quên đi tính chứng tá Tin Mừng phải có trong công việc, cho dù giá phải trả là sự thất bại, thiệt thòi.

Chuyên mục: Học Hỏi Giáo Lý
VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 5 TN A

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 5 TN A

"Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. "Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà.

Chuyên mục: Học Hỏi Giáo Lý
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật IV Thuờng niên năm A

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật IV Thuờng niên năm A

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn vượt thắng mọi trở ngại trần gian để con sống xứng đáng là người con của Chúa. Xin cho con sẵn sàng tiến bước trên những con đường Chúa mời gọi con bước đi và luôn tin tưởng phó thác trọn cuộc đời con cho Chúa; vì chỉ có Chúa mới là nguồn hạnh phúc thật cho con mà thôi.

Chuyên mục: Học Hỏi Giáo Lý
VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT IV TN A

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT IV TN A

Thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.2 Người mở miệng dạy họ rằng: "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.

Chuyên mục: Học Hỏi Giáo Lý
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 3 Thường niên năm A

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 3 Thường niên năm A

Thánh Matthêu đã tóm tắt sứ vụ của Đức Giêsu bằng một câu ngắn gọn: “Đức Giêsu đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân” (4,23)

Chuyên mục: Học Hỏi Giáo Lý
VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT  3 TN A

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 3 TN A

Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá." Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.

Chuyên mục: Học Hỏi Giáo Lý
Học làm người

Học làm người

Yêu thương là luật của Thiên Chúa. Đức Kitô đã chạnh lòng thương hàng ngàn người đi theo mình nên Ngài hóa bánh ra nhiều cho họ được no nê (x. Mt 14:13-21 và 15:32-39). Ngài rất thực tế, không nói suông, cũng không nói bóng gió. Ngài đã bỏ đàn chiên 99 con để đi tìm chỉ 1 con chiên lạc (x. Mt 18:12-14). Đặc biệt là Bát Phúc trong Bài Giảng Trên Núi (x. Mt 5:3-12). Đó là những bài học làm người mà Ngài dạy chúng ta.

Chuyên mục: Học Hỏi Giáo Lý
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật II Thường niên năm A

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật II Thường niên năm A

Ông Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình liền nói: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian. Này tôi đã nói về Ngài: Một người đến sau tôi, nhưng đã có trước tôi, Ngài cao trọng hơn tôi. Và tôi, tôi đã không biết Ngài, nhưng để Ngài được tỏ mình ra với Israel, nên tôi đã đến làm phép rủa trong nước”.

Chuyên mục: Học Hỏi Giáo Lý
VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT  2 THƯỜNG NIÊN A

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT  2 THƯỜNG NIÊN A

Hôm sau, ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian.30 Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.

Chuyên mục: Học Hỏi Giáo Lý
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật Chúa Hiển Linh năm A

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật Chúa Hiển Linh năm A

"Đức Vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người."

Chuyên mục: Học Hỏi Giáo Lý
Vui Học Thánh Kinh lễ Hiển Linh

Vui Học Thánh Kinh lễ Hiển Linh

Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, và hỏi: "Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người."

Chuyên mục: Học Hỏi Giáo Lý
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật Lễ Maria, Mẹ Thiên Chúa

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật Lễ Maria, Mẹ Thiên Chúa

Đức Giêsu là Thiên Chúa thật và là người thật. Ngài có thiên tính và nhân tính: Hai bản tính ấy không thể tách biệt nhau trong Một ngôi vị duy nhất là Ngôi Lời. Vì thế, không thể nói Đức Maria chỉ là Mẹ của nhân tính Đức Giêsu mà thôi, vì như thế là tách lìa nhân tính của Đức Giêsu khỏi thiên tính của Ngài.

Chuyên mục: Học Hỏi Giáo Lý
VUI HỌC THÁNH KINH LỄ THÁNH MARIA, ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI.

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ THÁNH MARIA, ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI.

Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên.

Chuyên mục: Học Hỏi Giáo Lý
Tuần Bát Nhật Giáng Sinh.

Tuần Bát Nhật Giáng Sinh.

Bát Nhật có nghĩa là tám ngày...Tuần Bát Nhật Giáng sinh suy tư về mầu nhiệm nhập thể (Kitô học) của Chúa Kitô (và sẽ kết thúc trong ngày kính Đức Mẹ Maria, người đã đóng vai trò quan trọng trong mầu nhiệm Nhập Thể

Chuyên mục: Học Hỏi Giáo Lý
1, 2, 3 ... 13, 14, 15  Trang sau