Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Đường hy vọng-Bền chí

Đường hy vọng-Bền chí

Dù mọi người bỏ dở hành trình, con cứ tiến, quần chúng dễ bị lôi cuốn thì đông đảo, lãnh đạo sáng suốt lại hiếm hoi. Con phải có bản lãnh, đừng theo quần chúng mù quáng.

Đường hy vọng-Bổn phận

Đường hy vọng-Bổn phận

Giáo dân nghĩ: thánh là sốt sắng kinh nguyện, giảng giải, xa lánh thế gian: họ hóa ra giáo sĩ, tu sĩ thời xưa. Tu sĩ nghĩ: thánh là dấn thân giúp việc xã hội, hoạt động chính trị, tranh đua với giáo dân mà nhập thế. Loạn xà ngầu!

Đường hy vọng-Ra đi

Đường hy vọng-Ra đi

RA ĐI Dù là xích vàng, Còn bị ràng buộc, Con không lên đường được.

Đường hy vọng-Con có một tổ quốc

Đường hy vọng-Con có một tổ quốc

Các thánh Tử đạo Việt Nam - Cầu cho chúng con

  Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6