Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Những Bài Suy Niệm Của Vị Tôi Tớ Chúa, Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Những Bài Suy Niệm Của Vị Tôi Tớ Chúa, Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Những Bài Suy Niệm Của Vị Tôi Tớ Chúa, Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận như những món quà vô giá và di sản bất hoại luôn mang lại cho mọi người niềm vui sống đạo và giúp mọi người cảm nhận được Tình Yêu của Thiên Chúa trong mọi cảnh huống của cuộc đời. Xin đón đọc từ bài 05 đến 12 trong loạt bài suy niệm của Ngài.

Những Bài Suy Niệm Của Vị Tôi Tớ Chúa, Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Những Bài Suy Niệm Của Vị Tôi Tớ Chúa, Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Những Bài Suy Niệm Của Vị Tôi Tớ Chúa, Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận như những món quà vô giá và di sản bất hoại luôn mang lại cho mọi người niềm vui sống đạo và giúp mọi người cảm nhận được Tình Yêu của Thiên Chúa trong mọi cảnh huống của cuộc đời. Xin đón đọc từ bài 01 đến 04 trong loạt bài suy niệm của Ngài.

Vị Mục Tử Của Niềm Hy Vọng

Vị Mục Tử Của Niềm Hy Vọng

Trọng kính Đức Hồng y, Tôi tớ Chúa, Chúa nhật ngày 16.09.2012, người Công giáo chúng con kỷ niệm 10 năm ngày Thiên Chúa gọi Cha ra khỏi thế gian. Trong những ngày này, những Thánh Lễ được dâng khắp thế giới để tưởng niệm. Phần con, con xin suy niệm về Cha như một Mục Tử của niềm Hy Vọng.

Đức Cố Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận: chứng nhân tình yêu và hi vọng

Đức Cố Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận: chứng nhân tình yêu và hi vọng

WHĐ (19.07.2012) – Hãng thông tấn Zenit đã có cuộc trò chuyện với tiến sĩ Waldery Hilgeman, cáo thỉnh viên trong tiến trình phong chân phước cho Đức Cố hồng y Phanxicô Xaviê. Khi được hỏi về điều gì gây chú ý nhất trong cuộc đời của ngài, ông nói: “Điều đánh động tôi trong linh đạo của ngài là tình yêu liên lỉ đối với tha nhân. Ngài bị cầm tù và khi ở trong tù, ngài vẫn không ngừng yêu thương những người bách hại ngài, từ những viên chức cao nhất của chế độ đến anh lính canh thấp bé nhất”.

Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận: Bài giảng tĩnh tâm cho Giáo Triều Rôma

Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận: Bài giảng tĩnh tâm cho Giáo Triều Rôma

Bài giới thiệu và 22 bài giảng Tĩnh Tâm của Đức cố Hồng Y FX. Nguyễn Văn Thuận cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II và Giáo Triều Roma.

Những Bài Suy Niệm Của Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận Từ số 43 đến 66

Những Bài Suy Niệm Của Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận Từ số 43 đến 66

Những Bài Suy Niệm Của Vị Tôi Tớ Chúa, Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận như những món quà vô giá và di sản bất hoại luôn mang lại cho mọi người niềm vui sống đạo và giúp mọi người cảm nhận được Tình Yêu của Thiên Chúa trong mọi cảnh huống của cuộc đời. Xin suy niệm tiếp từ bài 43 đến 66.

Những Bài Suy Niệm Của Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Những Bài Suy Niệm Của Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Những Bài Suy Niệm Của Vị Tôi Tớ Chúa, Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận như những món quà vô giá và di sản bất hoại luôn mang lại cho mọi người niềm vui sống đạo và giúp mọi người cảm nhận được Tình Yêu của Thiên Chúa trong mọi cảnh huống của cuộc đời. Xin suy niệm tiếp từ bài 32 đến 42.

Những Bài Suy Niệm Của Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Những Bài Suy Niệm Của Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Những Bài Suy Niệm Của Vị Tôi Tớ Chúa, Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận như những món quà vô giá và di sản bất hoại luôn mang lại cho mọi người niềm vui sống đạo và giúp mọi người cảm nhận được Tình Yêu của Thiên Chúa trong mọi cảnh huống của cuộc đời. Xin suy niệm tiếp từ bài 22 đến 31.

Những Bài Suy Niệm Của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Những Bài Suy Niệm Của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Tập bài giảng của Đức Cố Hồng Y tại Đại Chủng Viện Hà Nội, được ra mắt với quý độc giả thân thương. Ước mong những suy tư giản dị, trong sáng như cuộc đời của Đức Cố Hồng Y, trong tập bài giảng này, cũng giúp tất cả chúng ta hiểu biết Chúa nhiều hơn, yêu mến Chúa nhiều hơn, và yêu mến Giáo Hội của Chúa nhiều hơn. (Tiếp theo)

Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận - Bài Giảng và Huấn Từ

Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận - Bài Giảng và Huấn Từ

Tập bài giảng của Đức Cố Hồng Y tại Đại Chủng Viện Hà Nội, được ra mắt với quý độc giả thân thương. Ước mong những suy tư giản dị, trong sáng như cuộc đời của Đức Cố Hồng Y, trong tập bài giảng này, cũng giúp tất cả chúng ta hiểu biết Chúa nhiều hơn, yêu mến Chúa nhiều hơn, và yêu mến Giáo Hội của Chúa nhiều hơn.

Di Sản Tinh Thần Của Vị Tôi Tớ Chúa - Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Di Sản Tinh Thần Của Vị Tôi Tớ Chúa - Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

ĐGH Benedict XVI đã nói "ĐHY Thuận là một con người của Hy Vọng, Ngài sống bằng Hy Vọng, Ngài phổ biến Hy Vọng cho tất cả những ai Ngài gặp. Chính nhờ năng lực thiêng liêng này mà Ngài đã chống lại được tất cả những khó khăn thể lý và luân lý". "Niềm hy vọng ấy đã nâng đỡ Ngài khi bị cô lập, khi phải xa cách cộng đoàn giáo phận trong 13 năm. Niềm hy vọng đã giúp Ngài nhận thấy trong sự vô lý của các biến cố xảy ra cho mình, có một kế hoạch của Chúa Quan Phòng -- ĐHY không hề được xét xử trong thời gian lâu dài bị giam cầm"

Chứng Nhân Đường Hy Vọng (thơ)

Chứng Nhân Đường Hy Vọng (thơ)

Chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện cho Cố Hồng Y Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn văn Thuận Sớm được Phong Chân Phước.

Học Hỏi Về Linh Đạo - Con Đường Nên Thánh Của Đức Cố H.Y. P.X. Nguyễn Văn Thuận

Học Hỏi Về Linh Đạo - Con Đường Nên Thánh Của Đức Cố H.Y. P.X. Nguyễn Văn Thuận

“Tôi mơ ước một Giáo Hội là Cửa Thánh, mở rộng, bao gồm mọi người, đầy lòng từ bi và cảm thông mọi cơ cực, đau khổ của nhân loại, và tìm cách an ủi họ.

Chiếc Bánh Thứ Nhất

Chiếc Bánh Thứ Nhất

“Con chỉ có một giây phút đẹp nhất: giây phút hiện tại (x Mt 6: 34; Gc 4: 13-15). Sống trong tình yêu Chúa cách trọn vẹn, đời con sẽ tuyệt đẹp nếu kết tinh bằng từng triệu giây phút đẹp nhất. Con thấy đơn sơ, không phải khó”

Chiếc Bánh Thứ Hai

Chiếc Bánh Thứ Hai

Tìm ý Chúa trong mọi biến cố, thấy Chúa Kitô trong mọi người, dù là người thân hay kẻ lạ, phê phán đúng đắn về ý nghĩa đích thực và giá trị của sự vật trần thế, xét nơi chính nó và xét theo tương quan với cứu cánh của con người.

Chiếc Bánh Thứ Ba

Chiếc Bánh Thứ Ba

Trước khi bắt đầu công cuộc rao giảng Tin Mừng một cách công khai, trước khi chọn các Tông Đồ, sau một ngày dài chữa lành các bệnh tật, rao giảng Nước Trời, Chúa Giêsu đã cầu nguyện với Thiên Chúa Cha (Gioan 6: 15), trước khi nộp mình chịu khổ hình, Chúa Giêsu đã cầu nguyện thật nhiều và dạy các tông đồ cầu nguyện liên lỉ (Luca 12: 35-37 và Luca 21: 34-36).

Chiếc Bánh Thứ Tư - Thứ Năm và Con Cá Thứ Nhất

Chiếc Bánh Thứ Tư - Thứ Năm và Con Cá Thứ Nhất

Chúng ta được nghe bằng chính lời của Đức Hồng Y Thuận chia sẻ qua nhiều dịp mà Ngài dạy dỗ và chia sẻ trong những buổi tĩnh tâm và trong các đại hội về kinh nghiệm của ngài “Sống Bí Tích Thánh Thể”. Một trong những kinh nghiệm rất sáng tạo và tràn đầy yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể khi cử hành Thánh Lễ với ba giọt rượu và một giọt nước trong lòng bàn tay của Ngài.

Con Cá Thứ Hai

Con Cá Thứ Hai

Quyết tâm chọn Chúa với tất cả tâm tình yêu thương, phó thác, trong vui mừng và hy vọng, Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận khao khát đi theo từng bước chân của Chúa Giêsu trên con đường loan báo Tin Mừng cho muôn dân.

Đường hy vọng - Sống nội tâm

Đường hy vọng - Sống nội tâm

80. Hòa bình nhờ chiến thắng, chiến thắng nhờ tranh đấu. Con muốn bình an trong tâm hồn, phải tranh đấu liên lỉ.

Đường hy vọng-Tiếng gọi

Đường hy vọng-Tiếng gọi

Người ngoài không hiểu được tại sao người ta theo tiếng gọi của Chúa, họ cho là ta điên. Chính Chúa Giêsu cũng bị Hêrôđê gọi là điên, và chúng ta hãnh diện được ở trong "nhà thương Biên Hòa" của Chúa.

  Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6  Trang sau