Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

VIDEO Lễ Kết Thúc Hồ Sơ Phong Chân Phước cho Tôi Tớ Chúa ĐHY FX. Nguyễn văn Thuận

VIDEO Lễ Kết Thúc Hồ Sơ Phong Chân Phước cho Tôi Tớ Chúa ĐHY FX. Nguyễn văn Thuận
do Hội Đồng Giáo Hoàng về Công Lý và Hòa Bình

 
Từ khóa:

n/a