Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

VIDEO: Lễ Kết Thúc Hồ Sơ Án Phong Chân Phước Tôi Tớ Chúa Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Lễ Kết Thúc Hồ Sơ Án Phong Chân Phước Tôi Tớ Chúa Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Lễ Kết Thúc Hồ Sơ Án Phong Chân Phước Tôi Tớ Chúa
Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

 

Vietcatholic
Từ khóa:

n/a