Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Lễ Giỗ lần thứ 13 của Đức Hồng y Tôi tớ Chúa Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, tại Nhà thờ Chánh Toà Nha Trang, vào lúc 5g chiều, thứ Tư, ngày 16.9.2015.

Lễ Giỗ lần thứ 13 của Đức Hồng y Tôi tớ Chúa Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, tại Nhà thờ Chánh Toà Nha Trang, vào lúc 5g chiều, thứ Tư, ngày 16.9.2015.

TOÀ GIÁM MỤC
22 Trần Phú
Nha Trang


Nha Trang, ngày 25.8.2015.

THƯ MỜI

 
LỄ GIỖ LẦN THỨ 13 CỦA ĐỨC HỒNG Y TÔI TỚ CHÚA PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN THUẬN (2002 - 16.9 - 2015).

Nhân dịp Lễ Giỗ lần thứ 13 của Đức Hồng y Tôi tớ Chúa Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, nguyên Giám mục Giáo phận Nha Trang (1967-1975), Giáo phận Nha Trang sẽ dâng lễ cầu nguyện và tri ân Đức Hồng y Phanxicô Xaviê,

tại Nhà thờ Chánh Toà Nha Trang,
vào lúc
5g chiều, thứ Tư, ngày 16.9.2015.

 
Xin kính mời quý Đức Cha, quý Đức Ông, quý Cha, quý Tu sĩ, Chủng sinh, Anh Chị em giáo dân và thành viên Gia đình Phanxicô Xaviê Nha Trang tham dự thánh lễ đồng tế, để cầu nguyện cách đặc biệt cho Đức Hồng y Phanxicô Xaviê, cũng như cho tiến trình phong Chân phước của Ngài được hoàn tất tốt đẹp, và cầu ngyện cho các thành viên Gia đình Phanxicô Xaviê Nha Trang còn sống và đã qua đời.

Xin quý Đức Cha, quý Đức Ông và quý Cha mang lễ phục Tím.

Văn Phòng Toà Giám Mục Nha Trang.


 
Tác giả bài viết: BTT Giáo Phận
Tác giả bài viết: BTT Giáo Phận