Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Chấm một chấm cho đúng, đường sẽ thẳng; sống một phút cho tốt, đời sẽ thánh (ĐHY. PX. Nguyễn Văn Thuận)
Picture
GIÂY PHÚT HIỆN TẠI

- Chấm một chấm cho đúng, đường sẽ thẳng; sống một phút cho tốt, đời sẽ thánh (ĐHY. PX. Nguyễn Văn Thuận) 
- Giây phút hiện tại trước hết là giây phút có Chúa hiện diện : “Thầy sẽ ở với anh em mọi ngày cho tới tận thế” (Mt 28, 20)
- Trong giây phút hiện tại: đã có tình yêu thương Chúa dành cho ta nên ta có thể bắt đầu lại từ con số 0, mặc dù quá khứ có thảm thương, ngăn trở ; mặc cho tương lai có đen tối… Vì quá khứ của ta ở trong đôi tay nhân lành của Thiên Chúa, tương lai của ta ở nằm trong sự quan phòng của Người…

Lạy Chúa, con xin phó thác cuộc đời con trong tay Chúa. Xin cho con sống tốt giây phút hiện tại theo gương ĐHY. PX. Nguyễn Văn Thuận đã nêu gương cho chúng con : “Con chỉ có một giây phút đẹp nhất: Giây phút hiện tại, sống trong tình yêu Chúa cách trọn vẹn; đời con sẽ tuyệt đẹp nếu kết tinh bằng từng triệu giây phút đẹp nhất. Con thấy đơn sơ, không phải khó!” (ĐHV số 997.)

 
- HTKĐ -
Nguồn : hdmtggv.weebly.com
Từ khóa:

n/a