Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Dấu ấn thời gian: Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận dâng thánh lễ và chia sẻ với cộng đoàn về Công Lý và Hòa Bình tại San Jose năm 2001

Dấu ấn thời gian: Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận
dâng thánh lễ và chia sẻ với cộng đoàn về Công Lý và Hòa Bình
tại San Jose năm 2001

 
 
Từ khóa:

n/a