Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Chúc Mừng Giáng Sinh và Năm Mới 2016

Chúc Mừng Giáng Sinh và Năm Mới 2016

Chúc Mừng Giáng Sinh và Năm Mới 2016

Chúc Mừng Giáng Sinh và Năm Mới 2016


 
Tác giả bài viết: BTT Giáo Phận
Từ khóa:

n/a