Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hình ảnh tuyên khấn lần đầu tại Đan viện Carmel Nha Trang

Hình ảnh tuyên khấn lần đầu tại Đan viện Carmel Nha Trang

Hình ảnh tuyên khấn lần đầu tại Đan viện Carmel Nha Trang

"Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng,
và giơ tay cầu khẩn Danh Ngài"
(Tv 62, 5)

THÁNH LỄ TUYÊN KHẤN LẦN ĐẦU
10 - 06 - 2015
tại Đan Viện Carmel Chúa Kitô Vua - Nha Trang
Tại Đan viện Carmel Nha Trang, vào lúc 6g00 ngày 10/06/2015, Đức Cha Giuse, Giám Mục Giáo phận Nha Trang đã chủ tế thánh lễ và chủ sự nghi thức tuyên khấn cho 2 đan sĩ:

- Marie Luca Chúa Kitô Lê Thị Hồng Vâng
- Marie Louise Chúa Kitô Trần Thị Linh Giang


Thánh lễ diễn ra trong bầu khí sốt sắng của Đan viện và quí ân - thân nhân của các tân khấn sinh. Nguyện xin Chúa luôn ban ơn để các đan sĩ này luôn sống trọn linh đạo của mình.
 

 
Tác giả bài viết: BTT Giáo Phận