Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hình ảnh thánh lễ tuyên khấn trọn đời của 2 đan nữ Maria Carmel Chúa Giêsu Linh Mục Đinh Thị Phương và Maria Brigitte ChúaGiêsu chịu đóng đinh Nguyễn Thị Tin vào lúc 9g00 ngày 25.10.2016, Do Đức giám mục giáo phận Nha Trang chủ sự.

Hình ảnh thánh lễ tuyên khấn trọn đời của 2 đan nữ Maria Carmel Chúa Giêsu Linh Mục Đinh Thị Phương
và Maria Brigitte ChúaGiêsu chịu đóng đinh Nguyễn Thị Tin
vào lúc 9g00 ngày 25.10.2016, Do Đức giám mục giáo phận Nha Trang chủ sự.


 
Từ khóa:

n/a