Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hình ảnh thánh lễ tạ ơn - tất niên cuối năm tại Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang

Trong tâm tình tạ ơn Thiện Chúa và Đức Maria, vào lúc 10g00 ngày 31/01/2016, Hội Dòng có thánh lễ tạ ơn và tất niên như để nhìn lại một năm qua với biết bao nhiêu ơn lành mà Hội Dòng nhận được từ Thiên Chúa cùng nhiều tấm lòng quảng đại bằng nhiều cách đã giúp đỡ cho Hội Dòng.
Hình ảnh thánh lễ tạ ơn - tất niên cuối năm tại Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang ngày 31.01.2016

Trong tâm tình tạ ơn Thiện Chúa và Đức Maria, vào lúc 10g00 ngày 31/01/2016, Hội Dòng có thánh lễ tạ ơn và tất niên như để nhìn lại một năm qua với biết bao nhiêu ơn lành mà Hội Dòng nhận được từ Thiên Chúa cùng nhiều tấm lòng quảng đại bằng nhiều cách đã giúp đỡ cho Hội Dòng.
 
Đến chủ tế thánh lễ tạ ơn có Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận Nha Trang, cùng đồng tế với ngài có Cha Tổng Đại Diện, cha hạt trưởng hạt Cam Lâm, quí Cha giáo  Đại Chủng Viện và đông đảo quí Cha, quí phụ trách cộng đoàn thuộc Hội Dòng. Với tâm tình của người cha chung Giáo phận, Đức Cha Giuse ngõ lời chúc mừng Hội Dòng trong một năm qua có nhiều sự phát triển về mọi mặt và ngài ước mong trong năm mới Hội Dòng càng phát triển hơn nữa để nêu gương sáng và làm chứng cho Tin Mừng trong xã hội hôm nay.
 Xem thêm hình ảnh
 
Tác giả bài viết: BTT Giáo Phận
Từ khóa:

hội dòng