Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hình ảnh nữ tu Marie Elisabeth Chúa Giêsu chịu đóng đinh Lê Thị Liêm tuyên khấn trọn đời tại Đan viện Carmel Nha Trang ngày 29.01.2016

Vào lúc 9g00 ngày 29.01.2016, Đức Giám Mục Giáo phận đã chủ tế thánh lễ tuyên khấn trọn đời của nữ tu Marie Elisabeth Chúa Giêsu chịu đóng đinh Lê Thị Liêm tại Đan viện Carmel Nha Trang
Hình ảnh nữ tu Marie Elisabeth Chúa Giêsu chịu đóng đinh Lê Thị Liêm tuyên khấn trọn đời
tại Đan viện Carmel Nha Trang ngày 29.01.2016

Vào lúc 9g00 ngày 29.01.2016, Đức Giám Mục Giáo phận đã chủ tế thánh lễ tuyên khấn trọn đời của nữ tu Marie Elisabeth Chúa Giêsu chịu đóng đinh Lê Thị Liêm tại Đan viện Carmel Nha Trang. Đây là một ơn gọi đặc biệt bởi lẽ mục đích và hoạt động của Dòng Carmel là  sống đời chiêm niệm thuần tuý, phục vụ Giáo Hội bằng yêu mến, cầu nguyện và hãm mình trong cô tịch, thinh lặng, nhất là cầu cho Hàng Giáo phẩm và công cuộc truyền giáo của Giáo Hội. Xin hiệp ý cầu nguyện cho nữ tu Marie Elisabeth luôn được trung thành với ơn gọi mình.

Một vài hình ảnh

 


 
Tác giả bài viết: BTT Giáo Phận
Từ khóa:

n/a