Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hình ảnh Lễ Khấn trọn đời của các Soeur Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang lúc 8g00 ngày 28/06/2017


XEM THÊM HÌNH 
 
 Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang
Từ khóa:

n/a