Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hình ảnh Đức Giám Mục giáo phận chủ tế thánh lễ mừng kính thánh Têrêsa Avila tại Đan viện Carmel Nha Trang vào lúc 6g00 ngày 15.10.2016

Hình ảnh Đức Giám Mục giáo phận chủ tế thánh lễ mừng kính thánh Têrêsa Avila tại Đan viện Carmel Nha Trang
vào lúc 6g00 ngày 15.10.2016

Từ khóa:

n/a