Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

JUNIOR liên hạt Cam Ranh và Cam Lâm hành hương Đức Mẹ Nhân Lành.

Thực hiện chương trình gặp mặt giao lưu học hỏi hằng năm, đồng thời hưởng ứng lời mời gọi của Đức Giám Mục Giáo Phận trong thư mục vụ Năm Thánh Tôn Vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, vào sang ngày 23 tháng 7 năm 2018, các em JUNIOR thuộc hai Giáo hạt Cam Ranh và Cam Lâm đã được Cha đặc trách tổ chức hành hương Đền Thánh Mẹ Nhân lành tại Khánh Vĩnh.
JUNIOR LIÊN HẠT CAM RANH VÀ CAM LÂM HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ NHÂN LÀNH
Thực hiện chương trình gặp mặt giao lưu học hỏi hằng năm, đồng thời hưởng ứng lời mời gọi của Đức Giám Mục Giáo Phận trong thư mục vụ Năm Thánh Tôn Vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, vào sang ngày 23 tháng 7 năm 2018, các em JUNIOR thuộc hai Giáo hạt Cam Ranh và Cam Lâm đã được Cha đặc trách tổ chức hành hương Đền Thánh Mẹ Nhân lành tại Khánh Vĩnh.
 
Về tham dự ngày hành hương viếng Đức Mẹ Nhân Lành và tôn vinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam có 350 em hội viên JUNIOR, quý anh chị phụ trách thuộc hai giáo hạt Cam ranh và Cam Lâm, Cha đặc trách JUNIOR và Cha linh giám Legio Mariæ của hai Giáo hạt.
 
Ngày hành hương được bắt đầu bằng nghi thức Dâng Mình Cho Mẹ, các em được tuần tự lập lại lời tuyên hứa trước bàn thờ Mẹ Maria :  “LẠY NỮ VƯƠNG LÀ MẸ CON, TOÀN THÂN CON THUỘC VỀ MẸ, VÀ MỌI SỰ CỦA CON LÀ CỦA MẸ”
 
Sau phần nghi thức lập lại lời tuyên hứa Dâng Mình Cho Mẹ, các em được bước vào thánh lễ tạ ơn. Chủ tế trong thánh lễ hôm nay cho các em có Cha linh giám Legio Mariæ của hai Giáo hạt, cùng đồng tế có Cha giám đốc, Cha phó giám đốc Trung tâm hành hương và Cha đặc trách JUNIOR Cam Ranh – Cam Lâm.
 
Ngang qua thánh lễ, Cha chủ tế cũng như Cha giám đốc Trung tâm hành hương mời gọi các em đem tình yêu của Thiên Chúa và Mẹ Maria về trong gia đình, lối xóm và trường học, để Tình Yêu được triển nỡ và lan toả ra khắp nơi.
 
Kết thúc thánh lễ các em được quý Cha đồng tế cùng ban phép lành toàn xá nhân dịp hành hương Đức Mẹ Nhân Lành trong năm thánh tôn vinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
Đaminh Đinh Trọng Bình, BTT Giáo Phận
Xem thêm hình
 
Từ khóa:

n/a