Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Tin họp mặt Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu Miền Cam Ranh – Cam Lâm

Một số hình ảnh ngày họp mặt Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu Miền Cam Ranh – Cam Lâm, sáng Chúa Nhật 12 Thường niên, 24 / 06 / 2018, tại nhà thờ Giáo Xứ Nghĩa Phú. Theo chương trình sinh hoạt dân Chúa hằng năm của hai giáo hạt Cam Ranh – Cam Lâm.
Một số hình ảnh ngày họp mặt Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu Miền Cam Ranh – Cam Lâm, sáng Chúa Nhật 12 Thường niên, 24 / 06 / 2018, tại nhà thờ Giáo Xứ Nghĩa Phú. Theo chương trình sinh hoạt dân Chúa hằng năm của hai giáo hạt Cam Ranh – Cam Lâm.
Giuse Nguyễn Huệ   BTT GP
Xem thêm hình
Từ khóa:

n/a