Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Thánh lễ Bế Giảng năm học 2017-2018 của Nhóm SVCG Tin Yêu Nha Trang

Trong bầu khí hân hoan mừng Năm Thánh kỷ niệm 30 năm tôn phong các Thánh Tử Đạo Việt Nam, nhóm SVCG Tin Yêu đã long trọng tổ chức thánh lễ bế giảng năm học 2017-2018. Thánh lễ do cha Phêrô Nguyễn Chí Công, linh hướng SVCGTin Yêu chủ tế, cùng đồng tế với ngài có quý cha Giáo Phận Thanh Hóa. Trong bài giảng của mình, cha Phêrô đã giải thích giúp mọi người hiểu rõ hơn về niềm tin nơi Thiên Chúa, niềm tin nơi sự sống vĩnh cửu. Đồng thời, ngài cũng dành những lời khuyên quý báu nhắn nhủ tới anh chị sắp ra trường như một hành trang sau này của quý anh chị.
Trong bầu khí hân hoan mừng Năm Thánh kỷ niệm 30 năm tôn phong các Thánh Tử Đạo Việt Nam, nhóm SVCG Tin Yêu đã long trọng tổ chức thánh lễ bế giảng năm học 2017-2018. Thánh lễ do cha Phêrô Nguyễn Chí Công, linh hướng SVCGTin Yêu chủ tế, cùng đồng tế với ngài có quý cha Giáo Phận Thanh Hóa. Trong bài giảng của mình, cha Phêrô đã giải thích giúp mọi người hiểu rõ hơn về niềm tin nơi Thiên Chúa, niềm tin nơi sự sống vĩnh cửu. Đồng thời, ngài cũng dành những lời khuyên quý báu nhắn nhủ tới anh chị sắp ra trường như một hành trang sau này của quý anh chị. 


Sau bài giảng là nghi thức sai đi giành cho các anh chị chuẩn bị ra trường. Quãng thời gian gắn bó và đồng hành cùng nhóm, các anh chị đã sống đúng tinh thần của một người sinh viên Công giáo. Trong thánh lễ hôm nay, nghi thức sai đi một lần nữa được cử hành để mời gọi mỗi anh chị sẵn sàng lên đường, dưới sự thúc đẩy của ơn Chúa, rao truyền Tin Mừng Chúa giữa lòng thế giới này. 
 

Thánh lễ bế giảng năm học 2017-2018 ghi dấu thêm một thế hệ sinh viên đã trưởng thành và mời gọi thế hệ kế tiếp sẵn sàng gánh vác trách nhiệm trong tương lai. Một trách nhiệm luôn đòi hỏi mỗi sinh viên phải biết chia sẻ, hiệp thông và yêu mến nhau như mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi đã trao ban cho mỗi người chúng ta.

 

 
Từ khóa:

n/a