Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

TNTT XỨ ĐOÀN ĐAMINH SAVIÔ - GX. HÒN THIÊN SINH HOẠT THĂNG TIẾN THÁNG

Theo chương trình chung của Liên đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, Xứ đoàn Đaminh Saviô - Giáo xứ Hòn Thiên cũng thực hiện Chương trình Thăng tiến hàng tháng.
TNTT XỨ ĐOÀN ĐAMINH SAVIÔ - GX. HÒN THIÊN SINH HOẠT THĂNG TIẾN THÁNG
 
Theo chương trình chung của Liên đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, Xứ đoàn Đaminh Saviô - Giáo xứ Hòn Thiên cũng thực hiện Chương trình Thăng tiến hàng tháng. Xứ đoàn Đaminh Saviô sinh hoạt mỗi tuần một lần vào chiều Chúa nhật.

Hôm nay, ngày 28/01/2018, tuần thứ tư của chương trình thăng tiến tháng 1, các ngành đã sinh hoạt rất tích cực. Sau khi học nhân bản, giáo lý, các ngành dành 30 phút để học chuyên môn.

 
Ngành Hiệp sĩ thực hành dựng cổng trại

Ngành Nghĩa học Morse

Ngành Thiếu học mật thưNgành Ấu học nghiêm tậpNgành Chiên sinh hoạt
Gx. Hòn Thiên
Từ khóa:

n/a