Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hội các Bà Mẹ Công Giáo mừng bổn mạng thánh Mônica tại giáo xứ Bình Cang vào lúc 16g30 ngày 26.08.2017

Vào lúc 13g - 18g ngày 26 - 8 - 2017, toàn thể chị em trong hội Các Bà Mẹ Công Giáo liên giáo hạt Nha Trang - Vạn ninh - Diên khánh

Vào lúc 13g - 18g ngày 26 - 8 - 2017, toàn thể chị em trong hội Các Bà Mẹ Công Giáo liên giáo hạt Nha Trang - Vạn ninh - Diên khánh, qui tụ về nhà thờ Giáo xứ Bình Cang để tham dự đại lễ thánh Mônica bổn mạng Các Bà Mẹ Công Giá. Thánh lễ được Đức Giám Mục Giáo Phận chủ sự cùng với quí cha đặc trách hội, quí cha quản xứ và hơn một ngàn chị em hiệp dâng thánh lễ tạ ơn này . 

Tình thương Chúa vẫn muôn đời bao la, hồng ân Chúa cả một trời cao xa ..... Hội CBMCG không ngừng tạ ơn Thiên Chúa đã ban muôn ơn lành cho toàn thể chị em . 
 
Tạ ơn Chúa muôn ngàn đời cảm tạ Xem thêm hình ảnh
 
Từ khóa:

n/a