Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hình ảnh Thánh Lễ 10 năm Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm tại giáo xứ Hòa Bình ngày 02.09.2017

Thánh Lễ 10 năm Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm tại giáo xứ Hòa Bình ngày 02.09.2017
XEM THÊM HÌNH
 
BTTGP
Từ khóa:

n/a