Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hình ảnh Giáo hạt Phan Rang hành hương kính Mẹ Nhân Lành tại Khánh Vĩnh ngày 07/10/2017


Xem thêm hình
 
BTTGP
Từ khóa:

n/a