Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hình ảnh Giáo hạt Ninh Hải hành hương kính Mẹ Nhân Lành tại Khánh Vĩnh ngày 02/09/2017

Giáo hạt Ninh Hải hành hương kính Mẹ Nhân Lành tại Khánh Vĩnh ngày 02/09/2017

XEM THÊM HÌNH

 
BTTGP
Từ khóa:

n/a