Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hình Ảnh Giáo Hạt Nha Trang Hành Hương Đền Thánh Mẹ Nhân Lành - Khánh Vĩnh ngày 06/05/2017

XEM THÊM HÌNH
 
BTTGP
Từ khóa:

n/a