Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hình ảnh Đại Lễ Giáng Sinh 2016!

"Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta" (Ga 1,14)
HÌNH ẢNH ĐẠI LỄ GIÁNG SINH 2016

"Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta" (Ga 1,14)

CANH THỨC VÀ LỄ VỌNG GIÁNG SINH 24.12.2016
 
  
ĐẠI LỄ GIÁNG SINH 25.12.2016
 
 


Hình ảnh Hang Đá Giáng Sinh tại Đại Chủng Viện do quý Thầy các lớp thực hiện:


 
Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông ĐCV Sao Biển
Từ khóa:

n/a