Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

HÌNH ẢNH TAM NHẬT THÁNH 2018 TẠI ĐẠI CHỦNG VIỆN SAO BIỂN NHA TRANG

HÌNH ẢNH TUẦN THÁNH 2018 TẠI ĐẠI CHỦNG VIỆN SAO BIỂN NHA TRANG
 
 
CHÚA NHẬT LỄ LÁ 
 

Xem thêm hình ảnh


THỨ NĂM TUẦN THÁNH
 
Xem thêm hình ảnh

THỨ SÁU TUẦN THÁNH

 Xem thêm hình ảnh

CANH THỨC VƯỢT QUA


 

Xem thêm hình ảnh
 
Tác giả bài viết: BVH ĐCVSB