Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang: Giới thiệu Năm Tu Đức 2013-2014

Theo ĐÀO TẠO LINH MỤC, Định Hướng và Chỉ Dẫn, hay còn gọi là RATIO về Đào Tạo Linh Mục của Giáo Hội Việt Nam, “thời gian đào tạo tại đại chủng viện” bao gồm bốn giai đoạn (xem số 247). Năm Tu Đức là giai đoạn đầu trong bốn giai đoạn đào tạo được hoạch định ấy.
GIỚI THIỆU NĂM TU ĐỨC 2013-2014

 
 
Theo ĐÀO TẠO LINH MỤC, Định Hướng và Chỉ Dẫn, hay còn gọi là  RATIO về Đào Tạo Linh Mục của Giáo Hội Việt Nam, “thời gian đào tạo tại đại chủng viện” bao gồm bốn giai đoạn (xem số 247). Năm Tu Đức là giai đoạn đầu trong bốn giai đoạn đào tạo được hoạch định ấy.

Đại chủng viện Sao Biển Nha Trang, trong sự quan tâm hướng dẫn sống tinh thần hiệp thông cách đặc biệt của Đức Giám Mục Giáo Phận, Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, Năm Tu Đức đã được Ban Giám Đốc thiết lập, theo như RATIO hướng dẫn của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, từ Khóa XII của Đại Chủng Viện, Niên Khóa 2011-2012.

Đây là năm giúp cho các bạn trẻ tha thiết muốn đáp lại ơn Chúa kêu gọi, sau thời gian sinh hoạt tại các Chủng viện Giáo phận, hay trung tâm dự tu, thêm điều kiện cụ thể để biện phân ơn gọi và khai tâm họ từng bước đi vào đời sống tu trì của một chủng sinh hướng đến chức linh mục. Nói cách khác, Năm Tu Đức nhằm giúp người chủng sinh thiết lập nền tảng ban đầu làm tiền đề cho việc đào tạo và tự đào tạo trong thời gian ở Đại chủng viện hôm nay, cũng như cho việc sống sứ vụ linh mục như lòng Chúa mong ước mai ngày.

Năm Tu Đức khóa XIV của Đại chủng viện, niên khóa 2013-2014 này, qui tụ 44 chủng sinh thuộc ba Giáo phận:

Nha Trang có 13 thầy; Ban-mê-thuột có 21 thầy; và Qui Nhơn có 10 thầy.

Do hoàn cảnh cơ sở vật chất của Đại chủng viện Sao Biển nguyên khởi hiện nay không đủ sức dung nạp số chủng sinh niên khóa 2013-2014 này lên đến 265 thầy; và đang xây dựng thêm nhà ở và phòng học cho các thầy; nên Năm Tu Đức khóa XIV này được Đức Cha Giáo Phận và Ban Giám Đốc Đại chủng viện bố trí trú ngụ và sinh hoạt tại Chủng viện Lâm Bích Nha Trang trong khuôn viên Tòa Giám Mục.

Như Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận nhắn nhủ với các thầy lớp Tu đức năm nay rằng đây quả là một cơ hội hồng ân, vì các thầy được may mắn sống năm Tu đức của Đại chủng viện tại chính nơi mà Đức Hồng Y Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Thuận đã từng sống suốt thời gian là Giám mục Chính Tòa Nha Trang. Ngài là vị tôi tớ Chúa, đang trên tiến trình được trở nên ‘’ Đấng đáng kính ‘’, trước khi có thể sẽ được Giáo hội tôn phong là Chân phước, là Hiển thánh, nếu Chúa muốn. Do đó, Ngài là mẫu gương sống động cho chúng ta trên con đường nên thánh bằng cách ‘’ chọn Chúa ‘’ làm gia nghiệp. Lẽ sống của chúng ta là ‘’ nên thánh ‘ và sau nầy làm Linh mục là để giúp cho nhiều người được nên thánh.

 Xin cho gương sống thánh thiện của Ngài gợi hứng để các thầy lớp Tu Đức năm nay, cũng như mỗi một chúng ta biết sống thánh là không phải chọn làm việc này việc nọ cho Chúa mà là CHỌN CHÍNH CHÚA để trở thành người ươm gieo hiệp nhất và bình an của TIN MỪNG.

 
Tác giả bài viết: Gp. Nha Trang
Từ khóa:

n/a