Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Gia Đình Đại Chủng Viện Sao Biển chúc mừng Giáng Sinh và Năm Mới 2017!
CHÚC MỪNG GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI 2017!Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang
Từ khóa:

n/a