Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Suy niệm thứ 7 tuần 15 thường niên: Những người Pharisiêu bàn mưu kế để chống lại Chúa Giêsu

hững người Pharisiêu bàn mưu kế để chống lại Chúa Giêsu. Điều này nói lên ý định của những người Pharisiêu muốn đưa Chúa Giêsu đến chỗ chết. Nhưng Chúa Giêsu vẫn tiếp tục làm những việc thiện cho người khác.
Thứ Bảy/15 thường niên: Mt 12:14-21
  •  
  • Những người Pharisiêu bàn mưu kế để chống lại Chúa Giêsu

Những người Pharisiêu bàn mưu kế để chống lại Chúa Giêsu. Điều này nói lên ý định của những người Pharisiêu muốn đưa Chúa Giêsu đến chỗ chết. Nhưng Chúa Giêsu vẫn tiếp tục làm những việc thiện cho người khác. Ngài không đối đầu với những kẻ âm mưu chống lại Ngài. Ngài tránh đi nơi khác và tiếp tục công việc bác ái của mình, chữa lành bệnh hoạn của con người. Điều này đã ứng nghiệm Lời của Chúa “Này là tôi tớ ta đã chọn, là người ta rất yêu dấu. đẹp lòng ta mọi đàng”

Thông thường, khi những người khác phê bình hay tìm cách gây hại chúng ta vì những công việc tốt lành chúng ta làm. Chúng ta cảm thấy xấu hổ và thường co cụm lại. Đối với Thiên Chúa, Ngài chỉ rút lui và tiếp tục công việc phúc đức của Ngài là chữa lành bệnh nhân.
Tác giả bài viết: Cs Lâm Bích chuyển dịch
Từ khóa:

chúa giêsu