Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Suy niệm chú giải Lời Chúa Chúa nhật  XVII thường niên A - LM. Inhaxio Hồ Thông

Suy niệm chú giải Lời Chúa Chúa nhật XVII thường niên A - LM. Inhaxio Hồ Thông

Vào Chúa Nhật này, chúng ta hoàn tất bài diễn từ dài trong đó Đức Giê-su rao giảng bằng những dụ ngôn. Đoạn Tin Mừng hôm nay thuật lại ba dụ ngôn mới: hai dụ ngôn “kho báu” và “ngọc quý” có ý nghĩa rất gần với nhau, còn dụ ngôn “chiếc lưới” rất gần với dụ ngôn “người gieo giống” và dụ ngôn “cỏ lùng”.

Hai đạo quân. Suy niệm CN 16. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Hai đạo quân. Suy niệm CN 16. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Theo đạo quân của Chúa Giê-su để cùng Ngài gieo rắc những điều tốt hay đạo quân của Sa-tan để phát tán những điều xấu xa?

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN A ( NHIỀU TÁC GIẢ )

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN A ( NHIỀU TÁC GIẢ )

Thiên Chúa thì kiên nhẫn với mỗi người trong chúng ta nơi cuộc sống đầy đấu tranh này, và Người kiên nhẫn với hết mọi người sống trong thế giới này. Chỉ đến ngày Tận thế. Người mới sai các thiên thần nhặt lấy cỏ mà đốt đi và thu lúa mì vào kho lẫm của Người.

SUY NIỆM CHÚ GIẢI LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN A - LM. INHAXIO HỒ THÔNG

SUY NIỆM CHÚ GIẢI LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN A - LM. INHAXIO HỒ THÔNG

Trong số các dụ ngôn mà Chúa Giê-su rao giảng, dụ ngôn “cỏ lùng” này làm cho các môn đệ rối trí nhất, bởi vì đây là dụ ngôn duy nhất mà họ hỏi Đức Giê-su. Quả thật, dụ ngôn “cỏ lùng” này đặt ra một vấn đề nghiêm trọng: người lành và kẻ ác cùng sống chung với nhau trong công trình của Thiên Chúa.

CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN A: Dụ ngôn “Gieo giống”: Anphong Nguyễn Công Minh, ofm

CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN A: Dụ ngôn “Gieo giống”: Anphong Nguyễn Công Minh, ofm

Nếu để chúng ta trả lời cho câu hỏi ”vì sao Chúa dùng dụ ngôn mà nói với dân chúng,” thì nghĩa thật đơn giản : Chúa dùng dụ ngôn để cho dân dễ hiểu. Mầu nhiệm Nước Trời thì cao siêu sâu thẳm, Chúa phải dùng những ví dụ, những hình ảnh quen thuộc trong đời thường của người dân luc đó, như cây nho ai cũng thấy, như hạt lúa ai cũng hay, như mẻ cá ai cũng rõ, như đàn chiên ai cũng tỏ, như đám cưới ai cũng có thể tường và cảm được vv…

Hai khu vườn. Suy niệm CN 15. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Hai khu vườn. Suy niệm CN 15. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Không ngừng loại bỏ mọi thứ “sỏi đá gai góc” ra khỏi tâm hồn, tích cực vun xới cho hạt giống Tin mừng được nở hoa.

SUY NIỆM CHÚ GIẢI LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN A - LM. INHAXIO HỒ THÔNG

SUY NIỆM CHÚ GIẢI LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN A - LM. INHAXIO HỒ THÔNG

Chủ đề Lời Chúa Chúa Nhật XV Thường Niên năm A này là tính hữu hiệu của Lời Chúa. Tính hữu hiệu của Lời Chúa được minh chứng một cách tuyệt vời nhất đó sẽ là cuộc giải thoát sắp đến cho những người lưu đày. Ông kêu to lên ngay sau đoạn trích này: “Phải, các ngươi sẽ ra đi mừng rỡ hân hoan, rồi lũ lượt kéo về bình an vô sự” (Is 55: 12)

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN A ( NHIỀU TÁC GIẢ )

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN A ( NHIỀU TÁC GIẢ )

Qua dụ ngôn “Người gieo giống”, Chúa Giêsu đã chia sẻ với chúng ta những hiểu biết và kinh ngiệm về việc đồng áng tại quê hương của Người. Tất nhiên, Người không có ý dạy ta về việc cấy trồng. Nhưng từ công việc cụ thể và quen thuộc ấy, Người dẫn chúng ta tới một lãnh vực khác, đó là lãnh vực tâm linh.

Học sống hiền lành và khiêm nhượng với Chúa Giê-su. Suy niệm CN 14. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Học sống hiền lành và khiêm nhượng với Chúa Giê-su. Suy niệm CN 14. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Noi gương bắt chước Chúa Giê-su để sống khiêm nhường hiền hậu như Ngài đã nêu gương.

Suy niệm chú giải Lời Chúa Chúa nhật XIV thường niên A - Lm. Inhaxio Hồ Thông

Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật này trổi lên khúc nhạc hân hoan. Bài Đọc I và Tin Mừng ca ngợi giá trị cao cả của đức khiêm tốn. Bài Đọc II ca mừng cuộc chiến thắng của Thần Khí trên xác thịt, tức là sự sống trên sự chết.

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN A ( NHIỀU TÁC GIẢ )

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN A ( NHIỀU TÁC GIẢ )

"Con xin ngợi khen Cha": Chúa Giêsu đội ơn hay xưng tụng Cha Người vì đã gặp thất bại nơi những kẻ khôn ngoan thông thái; không phải Người ưa thích đám hèn dân hơn hạng ưu tú vì tính khí hay là vì thiện cảm tự nhiên đâu; song Người nhận ra rằng thất bại ấy, và sự thành công đi kèm theo, đều tương ứng với chính bản chất của công cuộc Người thực hiện để phục vụ nhân loại là cứu kẻ nghèo, hạng người bị giới quyền cao khinh bỏ.

CHÚA NHẬT XIII A. GIẢI PHÁP CHO KỲ THỊ XUNG ĐỘT - JB. Lê Ngọc Dũng

Sống bên cạnh nhau trong một gia đình mà như sống với người dưng nước lã; nhiều khi chẳng xây dựng được sự bình an hạnh phúc mà lại chịu đựng lẫn nhau. Người này như một hoả ngục đối với người kia. Tại sao lại có một tình trạng như vậy? Tại sao con người vẫn cứ sống trong kỳ thị, chia cách nhau, làm khổ cho nhau, hoả ngục cho nhau? Đó là bởi vì con người vẫn thường thấy mình là đúng là tốt và thấy người khác là sai, là dở, là vô lý, là vô đạo đức... Và vì thế mới cảm thấy bực mình, mới giận, mới phê bình chỉ trích. Ngoài ra, chúng ta còn thấy người khác làm ta bị hại, bị mất mát… Ví dụ một người chỉ thấy người sống chung với mình chỉ làm cho nhà thêm chật chội, tốn kém thêm tiền điện tiền nước; một người mẹ chồng chỉ thấy nàng dâu lười biếng chỉ lo son phấn; một người vợ chỉ thấy chồng là người vô trách nhiệm; một người chỉ thấy chị hàng xóm tham lam hà tiện… Nếu chỉ thấy như vậy, thì làm sao tâm hồn mình thư thái bình an được, mà ngược lại chỉ chịu đựng một gánh nặng, chịu một bức xúc cho đến một ngày nó bùng ra, rồi cải vả, rồi phê bình chỉ trích, cải vả, oán ghét lẫn nhau.

Cùng vác Thập giá với Chúa Giê-su. Suy niệm CN 13 TN. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Cùng vác Thập giá với Chúa Giê-su. Suy niệm CN 13 TN. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Thật là người môn đệ bất xứng khi Chúa vác thập tự giá đền tội cho ta, còn chúng ta thì cố tìm kiếm lạc thú trần gian mà chẳng kê vai vác cùng với Chúa.

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN A ( NHIỀU TÁC GIẢ )

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN A ( NHIỀU TÁC GIẢ )

Mong sao, Lời Đức Giêsu dạy khi xưa: "Mỗi lần các ngươi làm cho một người nhỏ bé nhất của Ta đây, là các ngươi làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40), sẽ được chúng ta ý thức và mau mắn thi hành trong lòng mến, để sau này, chúng ta được Thiên Chúa trọng thưởng trên Thiên Đàng.

SUY NIỆM CHÚ GIẢI LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN A - LM. INHAXIÔ HỒ THÔNG

SUY NIỆM CHÚ GIẢI LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN A - LM. INHAXIÔ HỒ THÔNG

Chủ đề Chúa Nhật XIII Thường Niên năm A này có thể được gọi là Chúa Nhật của sự đón tiếp. Đây là chủ đề được bàn đến trong bản văn Cựu Ước, cũng như trong bản văn Tin Mừng.

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN A ( NHIỀU TÁC GIẢ )

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN A ( NHIỀU TÁC GIẢ )

Lời Chúa đây trình bày bốn mắc xích trong sợi dây cứu chuộc: - Thiên Chúa yêu thương, từ đó khởi sự toàn thể tiến trình cứu chuộc. - Chúa Giêsu đem sứ điệp yêu thương đến với loài người. - Loài người làm sứ giả, các tiên tri rao giảng, các người tốt làm gương, các môn đệ học hỏi và truyền lại cho người khác Phúc Âm mà chính họ đã nhận. - Người tiếp nhận sứ giả và sứ điệp của Thiên Chúa nhờ đó tìm được sự sống cho linh hồn mình.

SUY NIỆM CHÚ GIẢI LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN A - LM. INHAXIÔ HỒ THÔNG

SUY NIỆM CHÚ GIẢI LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN A - LM. INHAXIÔ HỒ THÔNG

Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật nầy mời gọi chúng ta suy niệm những bổn phận mà các sứ giả Thiên Chúa phải chu toàn, dù họ là những ngôn sứ, tông đồ, nhà truyền giáo hay đơn giản là những môn đệ. Không được lặng thinh, hãy làm chứng và đừng bao giờ sợ hãi. Thiên Chúa ở cùng họ.

Không còn sợ hãi vì có Chúa chở che. Suy niệm CN 12TN. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Không còn sợ hãi vì có Chúa chở che. Suy niệm CN 12TN. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Dù chúng con có vấp ngã và rơi xuống, thì luôn có bàn tay Chúa đỡ lấy chúng con.

LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA : Anphong Nguyễn Công Minh, ofm

Thánh Thể là tấm bánh bẻ ra, để chia sẻ. Trong phép lạ bánh hoá nhiều, Chúa nói : Anh em hãy cho họ ăn.

Các tin khác

1, 2, 3 ... 44, 45, 46  Trang sau