Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Suy niệm chú giải Lời Chúa CN XXI thường niên B - Lm. Inhaxio Hồ Thông

Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật XXI có thể được tóm gọn ở nơi diễn ngữ này: “Tấn thảm kịch của sự chọn lựa”. Có những chọn lựa mang tính quyết định đối với cá nhân hay dân tộc. Đây là một trong những trang Tin Mừng thống thiết nhất. Đức Giê-su đã hoàn tất diễn từ Bánh Hằng Sống; Người đã loan báo ân ban thịt và máu của Người bằng những từ ngữ hiện thực nhất. Như vậy, Đức Giê-su đặt để các môn đệ của Người trước một sự lựa chọn: tin vào những lời công bố không thể nào tin được này hay từ chối mà ra đi vì “lời nầy chướng tai quá! Ai mà nghe nổi”.

CN 20 B. Của ăn mà ai cũng thoả mãn - An-Phong Nguyễn Công Minh, ofm.

CN 20 B. Của ăn mà ai cũng thoả mãn - An-Phong Nguyễn Công Minh, ofm.

Đối với phần đông chúng ta, phân đoạn Thánh Kinh này thật khó hiểu. Bởi nó được phát biểu bằng một ngôn ngữ của một thế giới hoàn toàn xa lạ với chúng ta, có thể là ghê rợn và thô kệch nữa: ăn thịt người, uống máu bạn. Nhưng chúng ta phải nhớ điều này, với thế giới thời cổ, nó cũng khá quen thuộc. Vào thời cổ, khi dâng sinh tế, con vật ít khi được thiêu hủy trọn vẹn, dẫu là toàn thiêu, nhưng thường chỉ được thiêu một phần tượng trưng nơi bàn thờ, tuy là toàn thể con vật được dâng lên cho vị thần. Một phần thịt được chia cho các thầy tế lễ kể như thù lao của họ, một phần khác được chia lại cho người dâng lễ tế, để người ấy tổ chức bữa tiệc thiết đãi bạn bè mình ngay trong khuôn viên đền thờ.

Hồng ân Thánh Thể. Suy niệm Tin mừng CN 20 TN. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Hồng ân Thánh Thể. Suy niệm Tin mừng CN 20 TN. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Chúa Giê-su thông ban chính Sự Sống của Ngài cho những ai kết hợp nên một với Ngài trong Bí tích Thánh thể.

Các bài suy niệm Chúa Nhật XX TN - năm B (nhiều tác giả)

Các bài suy niệm Chúa Nhật XX TN - năm B (nhiều tác giả)

"Thánh lễ gồm hai phần: phụng vụ Lời Chúa và phụng vụ Thánh Thể; cả hai liên kết chặt chẽ để làm nên một hành động phụng tự duy nhất. Thật vậy, thánh lễ vừa là bàn tiệc Lời Chúa vừa là bàn tiệc Thân Thể Chúa nhờ đó các tín hữu được giáo huấn và được bồi dưỡng" (PGMPL 8) Bản văn này sáng sủa rõ ràng nên không cần phải giải thích thêm. Nó nói đến tính cách đặc biệt của mỗi phần trong thánh lễ: có hai bàn tiệc nên có hai của ăn, nhưng cũng nói đến sự duy nhất làm cho hai bàn nên một hành động phượng tự duy nhất. Chúng ta đi từ Lời đến Thánh Thể...

Suy niệm chú giải Lời Chúa CN XX thường niên B - Lm. Inhaxio Hồ Thông

Suy niệm chú giải Lời Chúa CN XX thường niên B - Lm. Inhaxio Hồ Thông

Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật XX Thường Niên năm B chứa đựng hai đề tài xen lẫn vào nhau: -Chúng ta được mời gọi nuôi dưỡng sự sống đời đời bằng thần lương mà Thiên Chúa thiết đãi (Bài Đọc I và Tin Mừng). -Đề tài khôn ngoan ngự trị trong Bài Đọc I và Bài Đọc II nhưng xuất hiện trong Tin Mừng như lời thách đố của Thiên Chúa đối với sự khôn ngoan của phàm nhân. Tin Mừng dâng hiến cho chúng ta phần cuối của diễn từ “Bánh Hằng Sống”, trong đó bằng những ngôn từ rất hiện thực, Đức Giê-su loan báo ân ban Thánh Thể: thịt và máu của Ngài.

CN 19B TN: Hai thứ của ăn khi đi đường - An-Phong Nguyễn Công Minh

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu tuyên bố: «Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời». Chắc chắn, đối với chúng ta, những người Kitô hữu, lời Ngài nói ắt phải là chân lý.

Suy niệm chú giải Lời Chúa CN XIX thường niên B - Lm. Inhaxio Hồ Thông

Suy niệm chú giải Lời Chúa CN XIX thường niên B - Lm. Inhaxio Hồ Thông

Diễn từ về Bánh Hằng Sống tiếp tục ngự trị Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật XIX này. Chúng ta tiếp tục đọc diễn từ của Đức Giê-su về Bánh Hằng Sống. Hướng nhắm của bản văn vẫn là Thánh Thể, nhưng đề tài trung tâm là đức tin: Đức Giê-su đòi hỏi những người lắng nghe Ngài hãy tin vào Ngài, vì Ngài là Đấng ban sự sống và Ngài ban sự sống vì Ngài từ Chúa Cha mà đến.

Các bài suy niệm Chúa Nhật XIX TN - năm B (nhiều tác giả)

Đức Giêsu tiếp tục bài đã được gọi là “diễn từ Bánh Hằng sống”. Người bảo đám đông rằng “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy”. Người nói điều này khi một vài người trong đám đông phản đối việc Đức Giêsu nhận mình là “bánh từ trời xuống”. Một lần nữa, biến cố này xảy ra trong bối cảnh Đức Giêsu hóa bánh và cá ra nhiều để nuôi đám đông. Lại vẫn giống như những người Israel trong Cựu Ước, có sự thiếu hiểu biết.

Bánh bởi trời. Suy niệm Tin mừng CN 19 TN. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Bánh bởi trời. Suy niệm Tin mừng CN 19 TN. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Khi tự giới thiệu mình là “Bánh” cho trần gian, Chúa Giê-su tỏ cho thấy Ngài là Đấng tuyệt đối cần thiết cho sự sống của nhân loại.

CN 18B: Hai của ăn mà một hạnh phúc - Lm. Anphong Nguyễn Công Minh, Ofm

Có hai thứ của ăn. Của ăn hư nát và lương thưc thường tồn. Hãy dùng của ăn hư nát giúp người khác để nó biến thành lương thực thường tồn mang lại niềm vui, hạnh phước và phúc trường sinh. Amen.

Đối xử công bằng với linh hồn ta. Suy niệm Tin mừng CN18. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Đối xử công bằng với linh hồn ta. Suy niệm Tin mừng CN18. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Đừng dồn tất cả công sức chăm lo cho thân xác mau hư nát nầy mà bỏ quên linh hồn.

Suy niệm chú giải Lời Chúa CN XVIII thường niên B - Lm. Inhaxio Hồ Thông

Suy niệm chú giải Lời Chúa CN XVIII thường niên B - Lm. Inhaxio Hồ Thông

Trong bốn Chúa Nhật liên tiếp, từ Chúa Nhật XVIII đến Chúa Nhật XXI, Phụng Vụ Lời Chúa đề nghị cho chúng ta một trong những bản văn chính yếu của Tin Mừng Gioan: bài diễn từ về “Bánh Hằng Sống”. Tin Mừng dâng hiến cho chúng ta phần đầu của bài diễn từ về “Bánh Hằng Sống”, sau dấu lạ Hóa Bánh Ra Nhiều.

Các bài suy niệm Chúa Nhật XVIII TN - năm B (nhiều tác giả)

Các bài suy niệm Chúa Nhật XVIII TN - năm B (nhiều tác giả)

Trong Tin Mừng theo thánh Gioan, chúng ta thấy Chúa Giêsu có một đường lối huấn luyện rất đặc biệt. Đường lối ấy, nói theo ngôn ngữ hiện nay, là rất sư phạm. Ngài đi từ các việc cụ thể, từ cái mắt thấy tai nghe, từ cái mà người ta cảm nghiệm được để nói về những thực tại siêu nhiên. Thực vậy, để nói cho ông Nicôđêmô hiểu về sự cần thiết phải được tái sinh để được vào Nước Trời, Ngài bắt đầu nói về nước và Thần khí. Ai sinh ra cũng từ trong một bọc nước và phải thở. Kẻ tái sinh bởi ơn trên cũng phải sinh ra từ nước và thần khí. Đó là nước từ cạnh sườn Ngài chảy ra khi Ngài đã trao thần khí.

Xây dựng phúc lợi cộng đồng. Suy niệm Tin mừng CN 17 TN. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Xây dựng phúc lợi cộng đồng. Suy niệm Tin mừng CN 17 TN. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Noi gương Chúa Giê-su hiến thân đem lại phúc lợi cho anh chị em chung quanh mình.

Các bài suy niệm Chúa Nhật XVII TN - năm B (nhiều tác giả)

Các bài suy niệm Chúa Nhật XVII TN - năm B (nhiều tác giả)

Để có một chén cơm miếng bánh, con người đã phải tốn bao công lao. Từ mảnh đất khô cằn, con người đã phải cày xới, gieo hạt, vun trồng; một khi hạt lúa chín, con người tốn công lao sức lực để thu lượm, làm ra hạt, phơi nắng để có hạt lúa đạt yêu cầu. Để đến được với người dùng, bao người đã phải làm công tác chuyên chở; và rồi nhờ người nghiền bột hay nấu cơm, với bao tâm sức và tình yêu, mới có miếng cơm tấm bánh cho con người ăn và bồi bổ sức lực. Với bao công sức và tình yêu của tha nhân, tôi mới có cơm bánh để sống mỗi ngày.

Suy niệm chú giải Lời Chúa CN XVII thường niên B - Lm. Inhaxio Hồ Thông

Chủ đề Phụng Vụ Lời Chúa của Chúa Nhật XVII này là “Dân Thiên Chúa hiệp nhất trong cùng một bàn tiệc của Chúa” ở đó, Đức Giê-su chia sẻ tận cùng với chúng ta, bánh mà Ngài ban tặng chính bản thân Ngài. Phép lạ hóa bánh ra nhiều là ân ban của Đức Giê-su nuôi đông đảo dân chúng ăn no nê mà còn dư đến mười hai thúng đầy. Đây là dân mà trước đó Ngài đã nuôi họ bằng Lời Hằng Sống của Ngài. Ân ban bánh hóa nhiều này loan báo “ân ban Thánh Thể”.

Chúa nhật XVI thường niên B:  4 cảnh, 2 hồi và 3 chữ - Anphong Nguyễn Công Minh, ofm

Chúa nhật XVI thường niên B: 4 cảnh, 2 hồi và 3 chữ - Anphong Nguyễn Công Minh, ofm

Nếu dùng ngôn ngữ sân khấu hoặc điện ảnh của một đạo diễn để phân chia các cảnh, thì đoạn Tin Mừng hôm nay (đoạn phim) vừa nghe vừa xem, gồm 4 cảnh. Các Tông đồ đi giảng về tíu tít kể cho Chúa nghe việc họ làm, lời họ dạy. Chúa đưa các môn đệ đi tìm nơi vắng vẻ nghỉ ngơi. Dân chúng khắp nơi tuôn đến. Chúa thấy vậy dạy dỗ họ nhiều điều. Bốn cảnh này qui về hai hồi: (1) Chúa và các tông đồ, và (2) Chúa và dân chúng. Hai hồi nay có một chủ điểm với 3 chữ thật hay: chạnh lòng thương. Chạnh lòng thương các tông đồ và chạnh lòng thương dân chúng.

Tìm kiếm lương thực thiêng liêng. Suy niệm Tin mừng CN 16. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Tìm kiếm lương thực thiêng liêng. Suy niệm Tin mừng CN 16. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Người ta không chỉ được nuôi dưỡng bằng cơm bánh mà còn nhờ lương thực tinh thần.

Các bài suy niệm Chúa Nhật XVI TN - năm B (nhiều tác giả)

Các bài suy niệm Chúa Nhật XVI TN - năm B (nhiều tác giả)

Sau hơn ba mươi năm tháng dài ở Nadarét, Đức Giêsu đã rong ruổi khắp đất nước Do Thái để rao giảng. Ngài thu nhận môn đệ, và giữa các môn đệ Ngài tuyển chọn nhóm 12, để chuẩn bị cho sứ vụ rao giảng sau này. Tin Mừng Mác-cô cho thấy Ngài đã sai các tông đồ đi rao giảng, và các ông đã trở về với bao kết quả đáng mừng. Dân chúng đổ xô đến cùng các ngài, đến độ các ngài không còn thời gian để ăn và nghỉ ngơi hầu lấy lại sức khỏe cần thiết.

Các tin khác

1, 2, 3 ... 55, 56, 57  Trang sau