Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Giáo Xứ Phù Sa: Hình Thành và Phát Triển

Vào thời Vua Tự Đức, có 7 gia đình gốc từ Quảng Bình, Thừa Thiên Huế theo “phong trào Nam tiến” thời Chúa Nguyễn di cư vào Nam đến sinh sống và lập nghiệp tại Phù Sa.