Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Giáo Xứ Ngọc Thủy: Hình Thành và Phát Triển

Giáo xứ Ngọc Thuỷ nằm trên đảo Ngọc Thảo, bốn bên là dòng sông Cái Nha Trang bao quanh; gồm 2 tổ dân phố 13 và 14 Ngọc Thảo, thuộc phường Ngọc Hiệp, Tp. Nha Trang. Đông giáp Giáo xứ Vĩnh Phước. Tây giáp Giáo xứ Chánh Toà và Giáo xứ Chợ Mới. Bắc giáp Giáo xứ Phù Sa Giáo xứ Vĩnh Phước. Nam giáp giáo họ Ngọc Thanh, Giáo xứ Hoà Thuận và Giáo xứ Chánh Toà.