Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

GIÁO XỨ LƯƠNG SƠN HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Thời gian chiến tranh 1945 - 1954, khoảng 7 gia đình ở Lương Sơn lánh nạn tại Phú Xương (Vĩnh Hải ngày nay) đã học đạo và được Cha Bernard Dương Liên Mỹ (dòng Phanxicô) rửa tội, nhưng khi về lại Lương Sơn họ không còn giữ đạo nữa.

Giáo Xứ Lương Sơn: Hình Thành và Phát Triển

Lương Sơn là một xứ đạo nằm về phía Bắc thành phố Nha Trang, cách trung tâm thành phố khoảng 12 km. Lương Sơn là tên một thôn thuộc xã Vĩnh Lương, đa số là người lương. Trước năm 1954, giáo dân phải đi vào Thanh Hải hoặc Nha Trang dự lễ.